Prezentácia z parciálnej porady k zmenám v dopravnej obslužnosti Hnileckej doliny

Dňa 23. 8. 2021 sa konala parciálna porada k zmenám autobusovej dopravy so spoločnosťou Eurobus a.s.

Krátke zhrnutie pre cestujúcu verejnosť, prečo sa plánujú zmeny a čo prinesú je možné uviesť nasledovné:

  • železničná doprava ako nosný dopravný systém v regióne – autobusová doprava tvorí doplnok a napájač ku vlakom,
  • minimalizácia súbežných vlakových a autobusových spojov a prázdnych jázd autobusov,
  • vďaka úspore km zvýšenie počtu spojov takmer na všetkých úsekoch,
  • zlepšenie dopravného spojenia z obcí na pracovné zmeny v Gelnici, Prakovciach a Krompachoch,
  • hlavná úloha autobusových spojov – vytváranie prípojov k vlakom v prestupných uzloch Margecany a Mníšek nad Hnilcom,
  • zavedenie garantovaných časov čakania autobusov na vlaky (uvedené v poznámkach pod CP),
  • rozšírenie dopravnej ponuky z Margecian do Gelnice a Kojšova aj na nočné hodiny zavedením spojov „na zavolanie“,
  • po dohode so spoločnosťou Embraco zavedenie zrýchlených spojov z Gelnice cez Nálepkovo na pracovné zmeny do Spišskej Novej Vsi počas celého týždňa (ešte otvorená téma).

Aktualizované CP so zapracovanými pripomienkami:

801401 (Gelnica – Žakarovce)

801403 (Kojšov – Margecany – Gelnica – Prakovce – Helcmanovce)

801405 (Margecany – Gelnica – Prakovce – Mníšek nad Hnilcom – Smolník – Uhorná)

801409 (Gelnica – Opátka – Košická Belá – Košice – Košice, USS)

801415 (Margecany – Kojšov)

810456 (Krompachy – Richnava – Kluknava – Margecany)

Prezentácia z parciálnej porady:

Zmeny v dopravnej obslužnosti Hnileckej doliny – prezentácia PP

Zaujalo vás to? Zdieľajte: