Prerušenie dodávky teplej vody – ul. Školská

Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.

Oznamuje občanom bývajúcich v bytových domoch na ul. Školská, že dňa 07.08.2010 v čase

od 08,00 hod.   do 15,30 hod. bude prerušená dodávka teplej vody z dôvodu plánovaných

prác VSD, a.s. na zariadení vysokého napätia.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: