Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle oznámení Východoslovenskej distribučnej, a.s.

sú z dôvodov vykonávania rekonštrukčných prác na zariadení vysokého napätia naplánované tieto prerušenia:

  • 21.7.2010 od 7:30 do 17:00 – Margecany, ulice Dlhá, Jarná, Hornádska, Priečna, Veterná, Obecný úrad, Poľnohospodárske družstvo, Farma pri PD, 3 domčeky pri PD,
  • 23.7.2010 a 26.7.2010 od 8:00 do 16:00 – Margecany, Rolová Huta, chaty Kozinec,
  • 29., 30.7. a 2.8. 2010 od 8:00 do 17:00 – Rolova Huta, chaty Kozinec,
  • 3.8.2010 od 8:00 do 10:00 – Rolova Huta, chaty Kozinec.
Zaujalo vás to? Zdieľajte: