Prerušenie distribúcie elektriny – Kozinec

Východoslovenská distribučná a.s., v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov oznamuje dotknutým občanom, že pre odberné miesto Margecany, chatová osada Kozinec , Lodenica Marica bude v termíne 29. mája 2014 (štvrtok) v čase od 7:10 do 18:00 hodprerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

V tejto súvislosti upozorňujú dotknutých občanov na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd. Podľa §31 ods. 1, písm. e, bodu 5 zákona č. 251/2012 o energetike v znení neskorších predpisov obderateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Ďakujeme za porozumenie.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: