Prerušenie distribúcie elektriny – Kozinec

Východoslovenská distribučná a.s., v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov oznamuje dotknutým občanom, že pre odberné miesto Margecany, Rolová Huta – chatová osada Kozinec bude v termíne 30. augusta 2012 v čase od 7:40 do 16:20 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. 

V tejto súvislosti upozorňujú dotknutých občanov na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd. Podľa §24 ods. 1, písm. e, bodu 5 zákona č. 656/2004 o energetike v znení neskorších predpisov obderateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Ďakujeme za porozumenie.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: