Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s., oznamuje občanom, že dňa

23. 6. 2011 v čase od 07:40 do 9:40 hod.

bude v obci Margecany pre ulice Dlhá, Veterná, Jarná, Hlinná, Hornádska, Priečna, Obecný úrad prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: