Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle oznámení Východoslovenskej distribučnej, a.s.

sú z dôvodov vykonávania rekonštrukčných prác na zariadení vysokého napätia naplánované

tieto prerušenia:

dňa    18.8.2010      od 8,00 hod   do 10,00 hod        Margecany –       Hôrka , Partizánska  1 – 25

Zaujalo vás to? Zdieľajte: