PreruŠenie distribÚcie elektriny

 Z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny v dňoch:

8. decembra 2016 od 7.40 h do 16.30 h

12. decembra 2016 od 7.40 h do 16.30 h

v celej obci Margecany, vrátane Oľše a Samoty, OKREM mostného obvodu, okrem ul. Hôrka v úseku od č.d. 1 po č.d. 12, č.d. 15, 16, 20, 22, 54, 55, okrem ul. Partizánska č.d. 4, 32, 58, v úseku od č.d. 9 po č.d. 18, okrem časti Rolová Huta a Kozinec. 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: