PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny v dňoch:

24. novembra 2016 od 7.00 h do 16.30 h

25. novembra 2016 od 7.00 h do 16.30 h

29. novembra 2016 od 7.10 h do 17.00 h

v celej obci Margecany, vrátane Oľše a Samoty, OKREM mostného obvodu, okrem ul. Hôrka v úseku od č.d. 1 po č.d. 12, č.d. 15, 16, 20, 22, 54, 55, okrem ul. Partizánska č.d. 4, 32, 58, v úseku od č.d. 9 po č.d. 18, okrem časti Rolová Huta a Kozinec. 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: