Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle oznámení Východoslovenskej distribučnej, a.s.

sú z dôvodov vykonávania rekonštrukčných prác na zariadení vysokého napätia naplánované tieto prerušenia:

  • 29, 30.7.  a  2.8. 2010    od08:00 h do 17:00h– Rolova Huta, chaty Kozinec,
  • 02.8.2010                           od08.00 h do 17:00 h- Rolová Huta, chaty Kozinec
  • 3.8.2010                              od08:00 h do 10:00 h- Rolova Huta, chaty Kozinec.
  • 03,04,05,06.8.2010      od08.00 h do 17.00 h- Margecany  Rolová Huta
  • 07.8.2010                          od08.00  h do 15.30 h- Margecany: Školská 5 – 30, Partizánska 1-30, Požiarnícka – celá, Obchodná – celá
  • 09,10,12,13. 8 2010       od 08.00 h do 17,00 h-  Margecany   Rolová Huta
  • 12.8.2010                           od 08.00 h do 16.00 h-  Rolová Huta, chaty  Kozinec
Zaujalo vás to? Zdieľajte: