Prerušenie distribúcie elektriny

VSD a. s. oznamuje, že dňa 8. apríla 2013 (pondelok) bude v čase od 7:00 do 17:00 hod. pre odberné miesta Margecany – ul. Hôrka, Pod horou, Partizánska č. d. 1 – 20 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: