Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s., v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov oznamuje dotknutým občanom, že pre odberné miesto Margecany ul. Hôrka, Požiarnická, Partizánska č. d. 30 – 42 bude v termíne 16. november 2012 v čase od 7:30 do 15:30 hod.prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

V tejto súvislosti upozorňujú dotknutých občanov na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd. Podľa §24 ods. 1, písm. e, bodu 5 zákona č. 656/2004 o energetike v znení neskorších predpisov obderateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: