Prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie pre plánované práce na zariadení vysokého napätia bude odstavená  plynová kotolňa Margecany

dňa 6. marca 2014 od 7.40 hod. – 14.00 hod 

a preto bude prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: