Prerušená distribúcia elektriny v Oľše

Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že

dňa 21. a 22. júla 2014 od 8.20 hod. do 16.00 hod.

bude prerušená distribúcia elektriny v Margecanoch – OĽŠE z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: