Prerušená distribúcia elektriky

PRERUŠENÁ DISTRIBÚCIA ELEKTRINY

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t/ zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci dňa:

29. marca 2017 od 7:00 h do 15:30 h 

v celej obci Margecany vrátane častí Oľše a Samoty,

okrem: Rolovej Huty, Kozinca, okrem chatovej oblasti na Bystrej  ulici, Mostného obvodu,

okrem ul. Hôrka v úseku od č. d. 1 po č. d. 12, č. d. 15, 16, 20, 22, 54, 55,

okrem ulice Partizánska č. d. 4, v úseku od č. d. 9 po č. d. 18 a č. d. 32, 58.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: