PRERUŠENÁ DISTRIBÚCIA ELEKTRIKY

PRERUŠENÁ DISTRIBÚCIA ELEKTRINY

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t/ zákona č. 251/2012 Z.z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci dňa: 

25. januára 2017 od 7:30 h do 16:30 h

v celej obci Margecany okrem: Rolovej Huty, Kozinca, Bystrej ulice, Mostného obvodu časti Gregorík

A

27. januára 2017 od 08:30 h do 16:30 h

na ulici Hlinná č.d. 12, ul. Hornádska č.d.10,12, časť Hôrka č.d. 13,14, v úseku od č.d. 17 po č.d 19, č.d. 44, 45, ul. Obchodná v úseku od č.d. 1 po č.d. 9, č.d. 116, 127,148, ul. Partizánska v úseku od č.d. 21 po č.d. 31, v úseku od č.d. 33 po č.d. 41, v úseku od č.d. 43 po č.d. 47, č.d. 49, 51, 53,72, ul. Požiarnická v úseku od č.d. 1 po č.d. 12, ul. Prešovská v úseku od č.d. 1 po č.d. 8, č.d. 10, 20,33,73, ul. Školská v úseku od č.d. 1 po č.d. 5, v úseku od č.d. 7 po č.d. 14, v úseku od č.d. 16 po č.d. 21, č.d. 23, v úseku od č.d. 25 po č.d. 27, ul. Železničná v úseku od č.d. 2 po č.d. 7, v úseku od č.d. 11 po č.d. 14, v úseku po č.d. 16 po č.d. 26, č.d. 28.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: