POZVÁNKA

Obec Margecany, Základná organizácia JDS v Margecanoch, pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM a kultúrno-spoločenskej akcie „Margecianske fajnoty – fajnoty Dolného Spiša“, Vás srdečne pozývajú na posedenie s ľudovou hudbou, občerstvením, tombolou a darčekom pre každého seniora

dňa 18. 10. 2014 o 13.00 hodine

                                  do spoločenskej sály OcÚ Margecany.

Pozvanie platí pre občana Margecian nad 65 rokov.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: