Pozvánka

Výbor DHZ Margecany, pozýva členov DHZ na VÝROČNÚ ČLENSKÚ schôdzudňa 16. 02. 2013 zo začiatkom o 16:00 hod., ktorá sa uskutoční na Obecnom úrade.

 Program:

  • Otvorenie
  • Správa o činnosti a hospodárení
  • Plán činnosti na rok 2013
  • Návrh na zorganizovanie osláv, 100 rokov
  • DHZ Margecany 1913-2013
  • Diskusia
  • Uznesenie a záver

Zároveň vám oznamujeme, že je potrebné si vyrovnať členské poplatky za rok 2013 v hodnote 2 €.

Vaša účasť je vítaná !

Zaujalo vás to? Zdieľajte: