Povolenie úplnej uzávierky – Jahodná

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach

udeľuje povolenie na úplnú uzávierku cesty II / 547 Alpinka (od železničného priecestia) – Jahodná rázcestie, počas realizácie športového podujatia ,,Pretekov automobilov do vrchu MORIS CUP – Jahodná 2013

Žiadateľ: AUTO KLUB KOŠICE, Hroncova 3, 040 01 Košice

Miesto uzávierky: cesta II / 547 Alpinka (od železničného priecestia) –  Jahodná rázcestie

Druh uzávierky: úplná s regulovaným prepúšťaním vozidiel podľa časového harmonogramu pretekov a vývoja situácie počas pretekov

Doba uzávierky: od 08.06.2013 – 06:30 hod. – 19:00 hod.

                          do 09.06.2013 – 06:30 hod. – 19:00 hod.

Dĺžka uzávierky: 9 km

Obchádzková trasa: Košice – Kysak – Obišovce – Margecany – Jaklovce a opačne

Druh DZ: dočasné dopravné značenie určené na základe predloženého a schváleného projektu dopravného značenia vypracovaného UDI Košice, s.r.o.

Osobnú zodpovednosť za organizáciu a vykonanie úplnej uzávierky, ako aj za bezpečnosť cestnej premávky preberá : JUDr. Peter Szczeczina, Svornosti 21, Košice, tel. č. 0903 644 341. 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: