Pouvažujme o sebe

Ubehlo už vyše päť desaťročí, ako sme si vytýčili cieľ sústavne skrášľovať obec a žiť kultúrnejšie heslom „Za Margecany krajšie a kultúrnejšie!“

Každý z nás musí vidieť, že sa naša obec odvtedy zmenila, dostala novú, krajšiu tvár, akú mala dovtedy. Stálo to veľa úsilia predovšetkým od pána starostu a obecného zastupiteľstva, ale aj mnohých iných obyvateľov, ktorým stav čistoty a upravenosti okolia svojich domov a bytov nebol a nie je ani dnes ľahostajný.

Na druhej strane je ešte veľa aj takých, ktorí by za osobné poníženie pokladali zohnúť sa na verejnom priestranstve po pohodený papier, fľašu, škatuľku od cigariet a pod. A čo už povedať o tých, čo do zberového kontajnera vkladajú plastové, dokonca nedopité fľaše, medzi papier vložia plechovky od piva, ba i použité detské pampersky. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale na našom zberovom mieste sa to stáva.

Rád pozorujem, že väčšina majiteľov psov vodí svojich miláčikov už na vôdzke, že menej psov sa v noci potuluje bez dozoru, ale iba zriedka registrujem, že vodiace osoby počas vychádzky pozbierajú psie exkrementy od svojho psíka.

Všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že Margecany sú čoraz krajšie a kultúrnejšie, že tu žijúci obyvatelia sa cítia dobre a bezpečne, vyslovujem v mene komisie obecného zastupiteľstva, ktorú vediem, srdečné „Ďakujem!“

Mgr. Miroslav Dubecký, predseda komisie OZ

Zaujalo vás to? Zdieľajte: