Ponuka na výber kompostéra

Podľa § 81 ods.7 písm. b) je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. Za účelom splnenia tejto povinnosti obec zabezpečí, aby každá domácnosť v rámci individuálnej bytovej výstavby mala kompostovací zásobník, v ktorom bude kompostovať vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Povinnosť kompostovať vyplýva pre občanov zo zákona.

Obec predbežne zisťuje záujem domácností o poskytnutie kompostérov za odplatu a pripravila pre Vás túto ponuku:

Kompostovacie silo

Objem: 800 litrov

Max. cena: 60,00 eur

 

 

Kompostér

Objem: 720 litrov

Max. cena: 100 eur

Uvedené ceny sú orientačné. Pri nákupe možno očakávať zľavy, keďže obec v súčasnosti predkladá projekt na získanie financií na kompostéry.

V prípade záujmu o niektorý z ponúkaných kompostérov vypísanú predbežnú objednávku doručte na Obecný úrad v Margecanoch, a to do 23. októbra 2017.

Občania si môžu zabezpečiť  kompostér aj individuálne.

Ak o poskytnutie kompostéra obcou nemáte záujem, žiadame Vás, aby ste na obecný úrad doručili vyhlásenie o tejto skutočnosti. 

Predbežnú objednávku, ako aj vyhlásenie nájdete tu:

Dotazník k výberu kompostéra  (.pdf)

Dotazník k výberu kompostéra (.docx)

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: