podmienky súťaží na „Dni obce Margecany“

Súťaž o najlepšiu Margeciansku cukrárkuzáujemkyne, ktoré by sa chceli zapojiť do súťaže, sa vlastne prihlásia tým, že doma pripravia nejaký svoj cukrárenský výrobok a časť z neho (v približnej veľkosti obedového plytkého taniera) potom doručia do vestibulu Obecného úradu Margecany a to 14. 7. 2018 od 14.00 h do 15.00 hod. organizátorom súťaže. Porota posúdi estetické, ale aj chuťové kvality a vyhlási víťazku. Pre víťazku je pripravená hodnotná cena. Obec Margecany prihláseným cukrárkam do súťaže finančne prispeje na materiál použitý na súťažný koláč čiastkou vo výške 5 € pre jednu cukrárku. K preplateniu je potrebné predložiť originálny účtovný doklad (napr. blok z registračnej pokladne). Upozornenie, do súťaže o najlepšiu Margeciansku cukrárku sa môže prihlásiť len Margecianska občianka bez rozdielu veku. Koláče predložené do súťaže budú likvidovať, obrazne povedané, deti, ktoré budú ďalej súťažiť v jedení týchto koláčov.

Záujemcovia súťaže o najlepší tím vo varení guľášu sa prihlásia do dňa 13. 7. 2018 na t.č. 053/4894227, pričom v každom tíme môžu byť maximálne traja členovia. Variť sa bude v kotlíkoch, ktoré si súťažiaci donesú sami s tým, že každý tím musí uvariť minimálne 10 litrov gulášu, ktorý ostáva súťažiacim tímom na vlastnú spotrebu, či predaj. Pre tímy na prvých troch miestach je pripravená hodnotná cena. Prihláseným účastníkom súťaže Obec Margecany finančne prispeje na materiál použitý na súťažný guľáš čiastkou vo výške 10 €. K preplateniu je potrebné predložiť originálny účtovný doklad (napr. blok z registračnej pokladne).

Súťaž v rezaní dreva bude prebiehať v dvojiciach, každá dvojica bude súťažiť s novou ručnou rámovou pílou. Maximálny počet súťažiacich je 6 dvojíc. Prihlásiť sa do súťaže je možné dňa            14. 7. 2017 do 15.30 hod. pred OcÚ Margecany u organizátorov súťaže.

Futbalový klub TJ Lokomotíva Margecany v spolupráci s OcÚ Margecany

TURNAJ V MINIFUTBALE

„O POHÁR STAROSTU OBCE MARGECANY“

futbalový štadión      23  14. 7. 2018

8.00 hod. – otvorenie                    

prezentácia: 13. 7. 2018 o 18.00 hod.

losovanie skupín: 13. 7. 2018 o 18.30 h. na štadióne

Piatok – 13. 7. 2018

18.00 hod. – prezentácia /futbalový štadión/

18.30 hod. – losovanie skupín /futbalový štadión/

Sobota – 14. 7. 2018

8.00 hod. – otvorenie

ORGANIZÁCIA TURNAJA

Usporiadateľ: FK TJ Lokomotíva Margecany a ŠK pri OcÚ Margecany

Termín, miesto: 14. 7. 2018 – Futbalový štadión Margecany

Štartovné: 5 eur/hráč – zaplatia ved. mužstiev pri prezentácii

/guláš + fľaša minerálky + čapované pivo/

Na súpisku mužstva je možné zapísať maximálne 12 hráčov.

Organizátori turnaja neručia za osobné veci.

TECHNICKÉ USTANOVENIA TURNAJA V MINIFUTBALE:

 1. Pravidlá turnaja: Hrá sa podľa futbalových pravidiel:

5 hráčov v poli + 1 brankár. Postavenie mimo hru neplatí. Brankár

nemôže vykopovať, môže len vyhadzovať rukou. Aut brankár

nesmie chytať do rúk. Roh od brankára platí. Múr v prípade

priameho kopu je postavený vo vzdialenosti 3 m od lopty.

Rozhodca môže vylúčiť hráča za nešportové správanie do konca

zápasu. Namiesto vylúčeného hráča môže nastúpiť náhradník. Na

zápas môžu nastúpiť len hráči zapísaní na súpiske inak hrozí

kontumácia výsledku.

 1. Hrací systém: Hrá sa v skupinách každý s každým.

1.) 4. skupiny: Do štvrťfinále postupujú prvé dve mužstvá.

2.) 3. skupiny: Do štvrťfinále postupujú prvé dve mužstvá zo

skupín + 2 mužstvá z tretích miest.

3.) 2. skupiny: Do semifinále postupujú prvé dve mužstvá.

O poradí mužstiev na tretích miestach rozhoduje počet bodov a

skóre získané zo zápasov s mužstvami umiestnenými na prvých

dvoch miestach. O poradí mužstiev v skupinách rozhoduje počet

získaných bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje: vzájomný

zápas, rozdiel skóre, vyšší počet strelených gólov. V prípade

rovnosti všetkých kritérií rozhodnú pokutové kopy (po 3).

 1. Hrací čas: V skupinách 2 x 12 min. s 2 min. prestávkou. Zápas o tretie miesto 2

x 15 min. s 3 min. prestávkou. V prípade nerozhodného výsledku

nasledujú pokutové kopy, každé mužstvo po tri. Potom do

rozhodnutia po 1 kope všetci hráči zo súpisky. Druhý pokutový kop

môže hráč kopať až keď sa vystriedajú všetci hráči zo súpisky.

Finálový zápas 2 x 5 min. Nehrá sa na zlatý gól. Po nerozhodnom

predĺžení nasledujú pokutové kopy (viď štvrťfinále).

 1. Rozhodcovia: Zabezpečí usporiadateľ.
 2. Ceny: Víťaz turnaja získava putovný pohár.

Mužstvá na 1. – 3. mieste diplom + pohár + 12 medailí, šampanské.

 1. Účastníci turnaja: Na turnaji môžu štartovať obyvatelia obce Margecany, pochádzajúci z Margecian a ich manželia, manželky a deti , zamestnanci firiem a členovia organizácií pôsobiacich na území obce Margecany, aj hráči, ktorí reprezentovali Margecany v predchádzajúcom období. V jednom mužstve môžu byť v hre zapojení

najviac dvaja cezpoľní hráči. Hráči nad 40 rokov mimo Margecian sa nepovažujú za cezpoľných hráčov.

LOSOVANIE: Kapitán mužstva vylosuje z pohára lístok

s písmenom skupiny a číslom v skupine.

napr. C4

 1. skupiny: počet mužstiev do 11

A, skupina B, skupina

 1. …………………………… 1. ………………………. Semifinále: víťaz A – 2. z B
 2. …………………………… 2. ………………………. víťaz B – 2. z A
 3. …………………………… 3. ………………………. Finále: porazení o 3. miesto
 4. …………………………… 4. ………………………. víťazi o 1. miesto
 5. …………………………… 5. ……………………….
 6. …………………………… 6. ……………………….
 7. skupiny: počet mužstiev 12-15

A, skupina B, skupina C, skupina

 1. …………………………… 1. ……………………….. 1. ………………………….
 2. …………………………… 2. ……………………….. 2. ………………………….
 3. …………………………… 3. ……………………….. 3. ………………………….
 4. …………………………… 4. ……………………….. 4. ………………………….
 5. …………………………… 5. ……………………….. 5. …………………………..

Štvrťfinále: Zápas č.1: víťaz A–2. tretí zo skupín Semifinále: víťaz č.1-víťaz č. 4

Zápas č.2: víťaz B-1. tretí zo skupín víťaz č.2- víťaz č.3

Zápas č.3: víťaz C-2.z B Finále: porazení o 3.miesto

Zápas č.4: 2. z A – 2. z C víťazi o 1. miesto

 1. skupiny: počet mužstiev 16 a viac

A, skupina B, skupina C, skupina D, skupina

 1. ……………………….. 1. …………………….. 1. ……………………… 1. ……………………..
 2. ……………………….. 2. …………………….. 2. ……………………… 2. ……………………..
 3. ……………………….. 3. …………………….. 3. ……………………… 3. ……………………..
 4. ……………………….. 4. …………………….. 4. ……………………… 4. ……………………..
 5. ……………………….. 5. …………………….. 5. ……………………… 5. ……………………..

Štvrťfinále: Zápas č.1: víťaz A – 2. z D Semifinále: víťaz č.1 – víťaz č.4

Zápas č.2: víťaz B – 2. z C víťaz č.2 – víťaz č.3

Zápas č.3: víťaz C – 2. z B Finále: porazení o 3. miesto

Zápas č.4: víťaz D – 2. z A víťazi o 1.miesto

PORADIE ZÁPASOV

 1. mužstvá 5. mužstvá 6. mužstvá

1.z 1 – 4 1.z 1 – 5 7.z 4 – 5 1.z 1 – 6 7.z 2 – 6 13.z 3 – 6

2.z 2 – 3 2.z 2 – 4 8.z 2 – 3 2.z 2 – 5 8.z 3 – 1 14.z 4 – 2

3.z 4 – 3 3.z 3 – 1 9.z 1 – 4 3.z 3 – 4 9.z 4 – 5 15.z 5 – 1

4.z 1 – 2 4.z 2 – 5 10.z 3 – 5 4.z 6 – 4 10.z 6 – 5

5.z 2 – 4 5.z 4 – 3 5.z 5 – 3 11.z 1 – 4

6.z 1 – 3 6.z 1 – 2 6.z 1 – 2 12.z 2 – 3

V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa turnaj ruší – 13. 7. 2018 sa o tom rozhodne na prezentácii.

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: