Poďakovanie za príspevok do verejnej zbierky

Dobrovoľný hasičský zbor v Margecanoch vyhlásil dobrovoľnú finančnú zbierku na zrekonštruovanie historickej striekačky STRATILEK so začiatkom dňa 6.marca a ukončením dňa 16.apríla 2012.

Počas tohto termínu sa vyzberalo do POKLADNIČIEK 86,84 €

Touto formou sa chceme my, hasiči z DHZ Margecany, POĎAKOVAŤ všetkým prispievateľom za porozumenie a finančnú pomoc.

Tak takto ma už neuvidíte – uvidíte ma, už iba ako plne funkčného krásavca.

„Ďakujem, váš STRATILEK.“

Zbormajster – Jozef Halcin – tajomník DHZ Margecany

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: