PAMIATKA ZOSNULÝCH

V týchto dňoch si viac ako inokedy spomíname na všetkých blízkych, ktorí už nie sú medzi nami…

Do tmy  zapáľme  1. 11.
kahanec nádeje,
do duše boľavej
spomienky naleje.

Posledný pozdrav
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha…

Zaujalo vás to? Zdieľajte: