Memoriál Jána Kavuliča 2010

Upršaná nedeľa 16. mája 2010 bola ako stvorená na trávenie voľných chvíľ pri šachovniciach. Margecianski šachisti ju využili na zorganizovanie v poradí už siedmeho Memoriálu Jána Kavuliča – turnaja usporadúvaného na počesť zakladateľa margecianskeho šachového klubu Jána Kavuliča.

Turnaj sa už tradične konal v spoločenskej sále obecného úradu. Keďže sa organizátorom podarilo zabezpečiť potrebný počet digitálnych šachových hodín, rozhodli sa pre zmenu oficiálneho tempa hry 2 x 15 minút stanoveného v propozíciách, na 2 x 10 min. plus 5 sekúnd na ťah, čo znamenalo niekoľko spravodlivých remíz navyše, bez hrania na čas. Pokračovať na Memoriál Jána Kavuliča 2010

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Olympiáda materských škôl okresu Gelnica

Dňa 11. 6. 2010 sa uskutoční už XIII. ročník Okresnej športovej olympiády detí materských škôl na futbalovom štadióne TJ Slovan Gelnica.

Olympiáda sa uskutoční v rámci Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska 2010 (OFDMS) a teda bude prebiehať ako skutočná olympiáda so všetkými olympijskými symbolmi. Cieľom je pochopiť význam športu pre život a vývoj detí a prakticky ho aj realizovať. Pokračovať na Olympiáda materských škôl okresu Gelnica

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Odstavenie vodovodu

AKTUALIZÁCIA: Pre pretrvávajúce problémy sa obnovenie dodávky pitnej vody predpokladá v priebehu utorka – 8.6.2010.

Vážení občania, pre následky dlhodobých zrážok bola prerušená dodávka pitnej vody z Perlovej doliny pre našu obec.
Vďaka novo vybudovanému vodojemu o objeme 400 m3 na Vlčej hôrke je zásoba pitnej vody na jeden deň.
Žiadame vás o šetrenie pitnej vody v tejto vážnej situácii, nakoľko nie je presne známy termín obnovenia dodávky vody z Perlovej doliny.

Ďakujeme za porozumenie.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách – pokyny pre verejnosť

UMÝVANIE RÚK

  • Umývajte si starostlivo a často ruky!!!

Toto jednoduché a základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších  opatrení, ktoré Vám umožní chrániť si svoje zdravie počas sanácie a obnovy Vašich domovov. Umývajte si ruky pokiaľ možno mydlom, najmä vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi, takisto vždy pred jedlom a pitím, než sa dotýkate svojej tváre a samozrejme aj vždy pred a po použití WC.

Pokračovať na Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách – pokyny pre verejnosť

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Záplavy

Pri zosune cesty z Margecian do Krompách boli odstránené popadané stromy pracovníkmi obce.

Stav hladiny Bystrého potoka, Vešteníka a Brančeníka v Rolovej  poklesol.

Na spevnenie brehov Bystrého potoka sa použilo viac ako 150 ton lomového kameňa.

Pod podjazdom železničnej trate bol odstránený nános bahna , štrku a kamenia o cca 1 m.

Prístupová cesta do Rolovej  bola zaplavená. Pokračovať na Záplavy

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Povodňová aktivita

Obec Margecany oznamuje, že v obci Margecany bola vyhlásená mimoriadna situácia – III. stupeň povodňovej aktivity, dňom 01.06.2010.

K dnešnému dňu mimoriadna situácia trvá.

Kto potrebuje súrne čerpať vodu zo zaplavených priestorov, nech sa obráti na p. Halcina, tel. č. 0905 127 240.


Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OKRESNÝ METODICKÝ DEŇ

Dňa 26. 5. 2010 Školský úrad v Margecanoch zorganizoval Okresný metodický deň, ktorý sa konal v ZŠ s MŠ Prakovce a v ZŠ Kluknava. Metodický deň bol rozdelený do dvoch častí, prvá časť bola zameraná na využitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese a druhá na rozbor a diskusiu o školskom vzdelávacom programe (ŠkVP). Pokračovať na OKRESNÝ METODICKÝ DEŇ

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výberové konanie na miesto riaditeľa – Základná škola Gelnica

MESTO GELNICA

podľa § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy – Grundschule so sídlom v Gelnici, Hlavná ulica 121 Pokračovať na Výberové konanie na miesto riaditeľa – Základná škola Gelnica

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

oficiálna stránka obce