Oznámenie

V súvislosti s doručením kandidátnych listín pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce , tiež s delegovaním člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie oznamujeme, že uvedené materiály môžete odovzdať do 21.9.2014   zapisovateľke miestnej volebnej komisie   Ing. Oľge Machilovej, číslo telefónu 0902 906 710.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: