Otvorenie fitparku pre seniorov

Obec Margecany a ZO JDS Margecany
Vás pozývajú na slávnostné

otvorenie FITparku pre seniorov
6. júla 2015 (pondelok) o 16.00 h /Školská ulica/fitpark

Čaká Vás:

  • vystúpenie folklórnej skupiny Jadlovec a ženskej speváckej skupiny Borievka,
  • slávnostné odovzdanie fitparku do užívania seniorom – Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR,
  • názorná ukážka a inštruktáž k používaniu vybavenia fitparku v predvedení Imricha Kočika.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: