Otvorenie cykloturistickej sezóny 2013

SooF300Dátum konania: streda 1. 5. 2013

Pod názvom : Oprášme bicykle, poďme sa previesť!

Na trase : Krompachy – Široké – Branisko – Žehra – Záhura chata Sabínka – Krompachy (48 km)

Usporiadateľ : Mestský športový klub Krompachy a Firma SooF Peter Jenčík

Miesto štartu : Krompachy, vo dvore prevádzky SooF ul. Trangusova 3,

Krompachy o 9:00 hod.

Podmienka účasti : Bicykel schopný cestnej premávky v dobrom technickom stave,

povinná je aj cyklistická prilba.

Poplatok: Zdarma

Návrat: do Krompách cca o 15.00 hod. (od Sabínky Individuálne)

Informácie: tel. +421 53 4470152, 0905 316 939, www.soof.sk

Upozornenie! Túto trasu zvládne každý, kto dokáže vyliezť na bicykel a vie na ňom udržať rovnováhu.

Podrobný popis cesty

Žima bula riadne dluha, nebulo jej konca,

na bicigeľ šednuc treba, vyšľapnuc do kopca.

Pejc kila som v žime pribral a kamarat dzešec,

nechcem ja uš doma šedzec a pribrac aš dvacec.

 

Na telku ľem v kuše kukam a pojedam kexy

a potom zaš kila chytam, nevyzeram sexy.

Šicke še uš stretnuc cheme na bicigľoch prejsc še,

po krajine še pokukac a po dziroch v cesce.

To ľem budze zeše slalom pomedzi vytluky,

a ot teho natrasaňa budu boľec (kuľ..) ruky.

 

Stretneme še v novym SooFe, tam dze busy stoja,

na ulici Trangusovej cyklisci še stroja.

Dluho še tam nestrimeme, dofukameame duše,

na bicigľe vyšedneme a cešime už še.

 

Palihurka pervy kopec a šicke uš fuča

kim to cale prešľapeme ta me trafi guta.

Keho budze treba ciskac, kemu defekt ľepic,

ženy uš pri cesce stoja, lebo še chcu napic.

 

Pri ciganoch ktoška zastal, bo mu treba šurec,

žeby ho neozbijali budzem stražic mušec.

Konečne še každy pohol a robil co mohol,

a Ďuro še mocno zaprel, že aš kermaň zohol.

(Tak som ho donucil, žeby ho prikrucil,

a žeby še zmosta na koľaj nezrucil!)

 

Kľuknava je nebespečna, dze-tu ruča slečna,

Chopi hlavy vykrucaju, každa je baječna.

Kľuknava je nebezpečna, všadzi sama karčma,

kričim chlopi nestojime bo karčma zavarta!

 

Na doline pri pilvice ciganska osada,

žadna žena na bicigľu nechodzi tam rada.

Bo cigani otravuju na ženičky kriča!

Stary cigan vykrikuje, žeby za nim prišla.

 

Vo Vicežu každy viťaz, je rad že tam došol,

a že davno od unavy do neba nepošol.

V Širokym na križovatke šicke chcu isc vpravo

bo je strašne veľky kopec, kec odboča vľavo.

 

Nič še aľe neda robic, ľem do kopca šľapac,

ja zo zadu zrazu vidzim, zo šickych pot kvapkac.

pari še z nich husta para, jak z lokomitivy

nikto tu neprekonava vykonostne divy.

Na motorest pod Braniskom už ne tak daľeko,

dajak še tam dopľažime, počkame každeho.

Uš še cešim na kofolu, bo pivo zakazano,

bojim še ja pomyšľena, co budze utre rano.

 

V bufeciku v motoresce šora prevelika

a vonka na teraše še kofola poľika.

Nikto nechce cigaretku, každy češko dycha,

podachtore vylihuju, dali si sľofika.

 

Poce ľudze stavajce uš, bo idzeme daľej

a hore na Chvala Bohu, s kofolu še doľej

Pri pomniku tam na vechu budzeme še focic,

a ne že še pri foceňu budze dachto kocic.

 

Zjaz z Braniska ku Vargasu to je jak odmena

ne že še tam z bajku skoci zaš dajaka žena.

Šezdzešat na tachometru nedje žadny zazrak,

ne že sebe obľečece dachto priľbu naspak.

 

Z Vargasa na Zahuru je skoro po roviňe,

Na Sabinke najice še jak jatečne šviňe.

Pervy maj je na Sabinke velikanska slava,

Naš kamarat Jaro Matuš, sezonu otvara.

 

Na Sabinke še aj konči ta neškajša tura

a do Kormpach každy z Vas uš dajak še skotuľa.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: