Otvorenie 15. ročníka preventívnych programov

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Školským úradom v Margecanoch zorganizovalo dňa 22. októbra 2010 o 10.00 hod. v Základnej umeleckej škole v Gelnici panelovú diskusiu na tému „Prevencia viktimácie“, ktorá je súčasťou projektu „Dialógy“, podporeného Radou vlády pre prevenciu kriminality a otvorenia 15. ročníka preventívnych programov

Lektormi boli:

PhDr. Svetlana Chomová, PhD. z Národného osvetového centra Bratislava,

PhDr. Soňa Kostrábová  z Krajského osvetového strediska Košice,

zástupca Obvodného oddelenia PZ v Gelnici, nadpor. Jozef Tomaško,

zástupca ÚPSVaR v Gelnici, Ing. Ján Smorada,

Ing. arch. Mária Naďová z Obvodného úradu Košice

Tohto podujatia sa zúčastnili žiaci základných škôl a študenti stredných škôl nášho okresu. Diskutovalo sa o násilí, šikanovaní, o drogách a drogových závislostiach, o obchodovaní s ľuďmi a tiež o prevencii pred týmito sociálno-patologickými javmi.

V závere p. Mikolajová hovorila, že cieľom tohto podujatia bolo, aby sa mladí ľudia zamysleli nad svojím životom, konaním, čo chcú v živote dokázať, dosiahnuť a zvolili si tú správnu cestu.

Zároveň ich pozvala na ďalšie aktivity, ktoré sa budú konať v jednotlivých školách, ale i spoločné celookresné podujatia v mesiaci november v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: