Otvorená hodina Dopravnej výchovy

Základná škola s materskou školou v Margecanoch

Vás pozýva dňa 15. 6. 2011 (streda) od 10:00 do 12:30 na otvorené vyučovanie dopravnej výchovy.

Program:

  • Začiatok o 10:00 hod. v priestoroch športového areálu školy (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični),
  • slávnostné otvorenie workshopu,
  • výučba žiakov 1. stupňa na stanovištiach s dopravnou cestou a značkami,
  • súťaž – Chodím, chodíš, chodíme,
  • jazda dopravnými prostriedkami po dopravnom ihrisku,
  • súťaž – Jazda zručnosti,
  • vyhodnotenie súťaží, odovzdávanie cien,
  • občerstvenie,
  • slávnostné ukončenie o 12:00 hod.

Otvorená hodina je pripravená v rámci vzdelávacieho projektu Škola pre radosť, život a budúcnosť.Pozvánka:

Zaujalo vás to? Zdieľajte: