Osemročné štúdium – Gymnázium Gelnica

gymnazium gelnicaGymnázium Gelnica ponúka aj v školskom roku 2013/2014 pre žiakov 5. ročníka ZŠ OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Prihlášku na štúdium je nutné do 10. 4. 2013 potvrdiť u riaditeľa ZŠ, ktorú žiak navštevuje a do 20. 4. 2013 doručiť do Gymnázia Gelnica

Viac informácií získate na tel. čísle 053/4821296, mobilnom čísle 0910 873 025 alebo na webstránke www.gymgl.sk

Zaujalo vás to? Zdieľajte: