Okresná strelecká súťaž

Obec Margecany, Školský úrad v Margecanoch v rámci projektu na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam z Úradu vlády SR pod názvom: „Je to trend, my to chceme a na drogy zabudneme“

vyhlasuje v spolupráci so Športovo streleckým klubom Margecany okresnú streleckú súťaž.

Termín: 12. novembra 2010 o 10.30 hod.

Miesto pretekov: v telocvični ZŠ s MŠ Margecany

Prezentácia: od 10.30 – 11.00 hod.

Nahlásenie účasti: do 8. 11. 2010 na ŠÚ Margecany

Kategórie: 1. kat. – žiaci od 6-15 rokov, 2. kat. – žiačky od 6-15 rokov, 3. kat. – študenti od 15-25 rokov, 4. kat. – študentky od 15-25 rokov

Účasť: otvorená

Disciplíny: streľba vzdušnou puškou VzPU Slávia N + 30 v ľahu

Terčové zariadenie: lapače – terč VzPU Slávia 8 x 5,5 cm

Riaditeľ pretekov: Ing. Igor Petrik, starosta obce

Hlavný rozhodca: Zdeněk Mastilak, licencia A -068

Ceny: diplomy a vecné ceny za 1.- 3. siesto

Informácie, kontakt: Mgr. Ľudmila Mikolajová, ŠÚ Margecany

č.t.: 053/4799396, 0905344043, e-mail: skuradmargecany@stonline.sk

Zaujalo vás to? Zdieľajte: