Ocenení rodáci a občania

Ocenení rodáci a občania, ktorí prispeli významnou mierou k rozvoju a propagácie obce Margecany:

 • Prof. Ing. Michal Cehlár PhD.
 • Prof. RNDr. Eva Michaeli PhD.
 • Ing. Jozef Halcin
 • Plk. Imrich Kavulič
 • Vladimír Vaľko
 • Ing. Mária Kebisková
 • Mgr. Mária Uličná
 • Mgr. Marta Foglarová
 • Mgr. Vojtech Foglar
 • Jozef Novotný
 • Mária Janusová
 • MVDr. Ján Kovalčík
 • Zdeněk Mastilák
 • Jozef Zahornacký
 • Štefan Tomečko
 • Juraj Zahornacký
 • Ján Bátor
 • Imrich Keruľ st.
 • MUDr. Karol Földeš
 • MUDr. Ľudovít Tomaga st.
 • Juraj Dubecký
 • Irena Vošková
 • Milan Hrubý
 • Ján Čarnoký
 • Jozef Kubovčík
 • Mons. ThLic. Vendelín Pleva
 • Anton Zacharik
 • Mgr. Peter Popadič
 • Ing. Imrich Mitrík
 • Ing. Igor Petrik

Ocenení rodáci a občania (In memoriam)

 • Michal Machil
 • Jozef Hradiský
 • Ondrej Šima
 • Imrich Sokolský
 • Cyril Safko

Ocenené kolektívy:

 • Telovýchovná jednota Lokomotíva Margecany ( Jaroslav Očvár )
 • Stolnotenisový klub ŠKST TOPSPIN Margecany ( MUDr. Ľudovít Tomaga )
 • Obecný šachový klub Margecany ( Ing. Peter Sabol )
 • Odbor Klubu slovenských turistov Margecany ( Dušan Jakubišin – Rolová )
 • Dobrovoľný hasičsky zbor Margecany ( Jozef Halcin )
 • Základná škola s Materskou školou v Margecanoch ( Mgr. Mária Kráľová )
 • Klub dôchodcov v Margecanoch ( Mária Králiková )
 • Zbor pre občianske záležitosti v Margecanoch (Zdena Uličná)
 • Detský folklórny súbor Jadlovček Margecany ( Mgr. Marta Foglárová )
 • Detský folklórny súbor Margarétka Margecany ( Mária Uličná )
 • Folklórna skupina Jadlovec Margecany ( Mária Uličná )
 • Calmit spol. s r. o., závod Margecany ( Ing. Dušan Jakubišin )
 • Športovo strelecký klub Margecany ( Zdeněk Mastilák )
 • Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia v Margecanoch ( Mgr. Mária Fonferová )

Ocenenie starostu:

 • Mgr. Jozef Halčin
 • Ing. Dušan Jakubišin
 • Mgr. Mária Kráľová
 • Mgr. Ladislava Šustová
 • František Macko
 • Milan Varga
Zaujalo vás to? Zdieľajte: