Obnovenie prevádzky Komunitného centra

Od pondelka 21. 5. 2012 bude obnovená činnosť Komunitného centra. Komunitné centrum sa nachádza v budove Obecného úradu v Margecanoch v priestoroch knižnice. 

Prevádzkové hodiny:

Pondelok: 16:30 – 19:30

Streda: 15:30 – 19:30

Piatok: 15:30 – 19:30

Sobota (len každý nepárny týždeň): 16:00 – 19:30

Zaujalo vás to? Zdieľajte: