Jednotky CO

 

Jednotkou civilnej ochrany sa rozumie skupina osôb vytvorená na plnenie úloh v civilnej ochrane.
Jednotky civilnej ochrany sa členia na riadiace orgány (štáb) a na odborné jednotky civilnej ochrany.

Zloženie štábu:

 • vedúci štábu a jeho zástupca,
 • členovia štábu:
 • pomocní pracovníci na zabezpečenie činnosti štábu pre vnútorné spojenie, stravovanie, odpočinok, reguláciu pohybu a činnosti a pod.

Zloženie odborných jednotiek:

 1. Prieskumná jednotka:
 • hliadka,                                                      
 • družstvo.                                                     
 1. Vyslobodzovacia jednotka:
 • družstvo,                                                     
 • čata (3 družstvá).                              
 1. Zdravotnícka jednotka:
 • družstvo Slovenského Červeného kríža,                                 
 • družina (5 družstiev),
 • oddiel lekárskej pomoci.
 1. Jednotka špeciálnej očisty terénu:
 • družstvo (strojné, ručné),
 • čata (2 družstvá ručné, 1 družstvo strojné).   
 1. Požiarna jednotka:
 • hliadka,
 • družstvo.
 1. Poriadková jednotka:
 • hliadka,
 • družstvo,
 • čata (3 družstvá).
 1. Spojovacia jednotka:
 • družstvo – rádiové, telefónne, prevádzkové,
 • čata (3 družstvá).
 1. Zásobovacia jednotka:
 • družstvo – vyváracie, na výdaj stravy, na výdaj šiat a obuvi.
 1. Záchranná jednotka:
 • družstvo.
 1. Jednotky na obsluhu a činnosť zariadení civilnej ochrany:
 • veliteľstvo,
 • poriadkové družstvo,
 • kontrolné a roztrieďovacie stanovište,
 • plocha na hygienickú očistu,
 • plocha na špeciálnu očistu odevov,
 • plocha na špeciálnu očistu vozidiel,
 • plocha na špeciálnu očistu drobnej techniky a náradia,
 • plocha na odloženie zamoreného materiálu,
 • zhromaždisko.

oficiálna stránka obce