Čo robiť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Mimoriadne udalosti

Sú to také udalosti, ktoré negatívne pôsobia na život zdravie, prípadne majetok.

Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť? Záleží od oblasti či ročného obdobia, no vo všeobecnosti ich môžeme rozdeliť do 4 základných skupín a to:

  1. Živelné pohromy – nežiaduce uvoľnenie kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pričom súčasne môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo ničivé faktory majúce negatívny vplyv na človeka a na materiálne hodnoty (povodne, zemetrasenia, výbuchy sopiek),

 

  1. Havárie – odchýlky od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku ktorého unikli nebezpečné látky alebo pôsobili iné ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok,

 

  1. Katastrofy – nárast ničivých faktorov a ich následná kumulácia v dôsledku živelných pohrôm a havárií. Ako katastrofy je teda označovaná len malá časť živelných pohrôm a havárií. Patria medzi ne veľké zemetrasenia, letecké a námorné havárie, nehody v doprave spojené s únikom nebezpečných látok, havárie jadrových zariadení, deštrukcie vodohospodárskych diel a rad ďalších.

 

  1. Teroristický útok – cielený útok skupiny ľudí alebo jednotlivca so zameraním na usmrtenie, zranenie alebo vyvolanie paniky u veľkej skupiny obyvateľov. Ich cieľom bývajú strategické stavby, vodohospodárske diela veľkého významu, symboly štátnosti.

 

1_povodne

2_poziar

3_vichrica

4_nebezpecne_chemicke_latkyl

5_nebezpecne_biologicke_latky

6_radioaktivne_latky

7_dopravna_nehoda_nebezpecne_latky

8_bomba_trhavina

9_podozriva_zasielka

10_strelba

11_ochorenie_zvierat

12_zemetrasenie

13_varovanie_signaly

14_samovolna_evakuacia

15_evakuacna_batozina

16_prostriedky_individualnej_kontroly

17_teroristicky_utok

18_vysoke_teploty_privalove_dazde_poziare

ministerstvo_vnutra_slovenskej_republiky

odporucania_pre_obyvatelstvo_v_pripade_vzniku_mimoriadnej_udalosti

 

 

oficiálna stránka obce