OBECNÝ ÚRAD ZATVORENÝ

OBECNÝ ÚRAD V MARGECANOCH  bude v dňoch

25. januára 2017  a   27. januára 2017 

Z A T V O R E N Ý

z dôvodu prerušenia dodávky elektriny. Taktiež bude prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, bude zatvorená knižnica aj zberný dvor.

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: