ObecnÝ Úrad a miestna kniŽnica

Z dôvodu rekondičného dňa zamestnancov úradu bude Obecný úrad  a Miestna knižnica v Margecanoch 

Z A T V O R E N É  dňa 24. júna 2016.

MIESTNA KNIŽNICA  bude v letnom období od 1. júla do 31. augusta 2016  Z A T V O R E N Á.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: