Obecný úrad – 9. 12. 2015 bude zatvorený

Obecný úrad bude 9. decembra 2015

z a t v o r e n ý

z dôvodu rekondičného dňa zamestnancov úradu.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: