Turisti

Vznik turistiky v Margecanoch 

12.októbra 1984  bol založený pri  TJ – Lokomotíva Margecany „oddiel turistiky telovýchovná jednota (OTTJ)“. Prvý výbor bol zvolený v zložení , predsedaj Jozef Rímsky,  tajomník Matúš Kaľavský, hospodárom sa stal Štefan Ringoš.

V rôznych formách fungoval a činnosť prevádzal, vlastne vo všetkých  druhoch  turistiky pešej, cyklo, vysokohorskej a lyžiarskej, do dňa: 23.12.1991.

V roku 1990 na výročnej členskej schôdzi a voľbách oddielu turistiky TJ,  boli zvolený predseda: pán Viliam Beľuško a tajomníkom sa stal pán Jozef Halcin.

Títo iniciovali oddeliť sa od TJ- Lokomotíva a založiť samostatný

„Klub slovenských turistov Margecany“. „KST“

Po odsúhlasení členskou schôdzou, dostal tajomník  za úlohu vypracovať Stanovy „Klubu slovenských turistov Margecany“ a upraviť ich pre potreby domáceho klubu zo Stanov Celoslovenských. Stanovy Jozef Halcin aj  vypracoval a na členskej schôdzi boli dňa 3.11.1991 schválené.

Stanovy KST Margecany boli zaregistrované a schválené dňa: 23. 12. 1991 na MVSR a tak nadobudli platnosť.

K tomuto dátumu,  23.12.1991 zanikol OTTJ Lokomotíva Margecany a začal svoju činnosť

„Klub slovenských turistov Margecany“.

Viac o činnosti si môžete prečítať v dokumente KRONIKA TOM SOKOL MARGECANY

oficiálna stránka obce