Šachisti

V rokoch 1981-1991 pôsobil v rámci TJ Lokomotíva Margecany aj šachový oddiel.

Počas jeho existencie sa v ňom vystriedal veľký počet hráčov, prevažne zamestnancov železnice, ktorí tvorili jadro klubu. Možno spomenúť mená ako Ján Kavulič, Michal Kavulič, Juraj Kandra, Štefan Nemčík, Ján Ivančo, Dušan Jakubišin, Karol Földeš, Ján Grainda, Ondrej Klein, Peter Peterčák, Anton Čapkovič, Martin Turlík, Viliam Leysek a mnoho ďalších.

Vedúcou osobnosťou klubu bol Ján Kavulič. Práve on prilákal do oddielu množstvo nových hráčov. Pod jeho vedením získavali svoje prvé ligové skúsenosti aj niektorí súčasní členovia oddielu, ako napr. Ivan Foglár, Juraj Staržec, Radovan Pacholský, Martin Pacholský. Aj v neskoršej dobe, keď už mužstvo ukončilo svoje aktivity, zaujímal sa o šachové dianie a aktívne sa podieľal na obnovení šachového oddielu. Ako vyjadrenie vďaky za jeho prínos pre margeciansky šach a ako spomienka na neho sa v Margecanoch každoročne usporadúva Memoriál Jána Kavuliča.

Hracia miestnosť sa nachádza v priestoroch obecného úradu v Margecanoch.

Webová stránka obecného šachového klubu (otvorí sa v novom okne).


oficiálna stránka obce