TECHNICKÉ ZÁSAHY

2020

19.02.2020

Dňa 19.02.2020 sme boli na technickom zásahu v obci Margecany, v časti TJ Lokomotíva Margecany. Po doplnení vody z potoka Bystré a príchode na štadión TJ Margecany bolo zahájené prebýjanie kanalizácie odpadu, ktoré bolo zanesené rôznymi nečistotami. Zásahu sa zúčastnili 2 členovia DHZ Margecany a 1 pracovník obecného úradu Margecany. Návrat na hasičskú zbrojnicu o 14.00.Pri zásahu nedošlo k zraneniu zasahujúcich členov, ani k poškodeniu techniky.

2019

5.12.2019

Dňa 05.12.2019 nás zavolal p. Šando na vyťahovanie vody zo šachty. Technického výjazdu sa zúčastnila jednotka 1+3 v zložení P. Kovalčik, R. Verba, M. Kišš, M. Kaľavský DHZO. Boli použité 2x malé savice, 1 ks hadica typu C, 1 ks kombinovaná prúdnica.

    

 

 

30.11.2019

Dňa 30.11.2019 bola naša jednotka 1+3  s technikou IVECO CAS15 starostom obce Ing. Igorom Petrikom vyslaná na vyčistenie Hornádskej ulice pri Fare od zeminy, ktorá sa nachádzala na ceste. Boli použité 2×savica , plávajúci sací kôš, 2×B a 3×C kombinovaná prúdnica 🚒🙂.

13.11.2019

Členovia DHZ Margecany v spolupráci s Obcou Margecany vykonali 13.11.2019 zásah v katastrálnom území obci Mlynky pri mimoriadnej živelnej udalosti – povodeň. Pri 3 stupni povodňovej aktivity.
Jednotka zasahovala v počte 1+4 s technikou Iveco Daily, protipovodňový vozík pri protipovodňových, záchranných a evakuačných prácach, ktoré sú nevyhnutné na ochranu zdravia, majetku a života človeka. Počet evakuovaných osôb bol 6.

Po ukončení výjazdu sa jednotka vrátila späť na základňu.

Pri výjazde nedošlo k poškodeniu techniky ani zraneniu zasahujúcich členov.

26.10.2019

Dňa 26.10.2019 boli naši členovia na technickom zásahu v Margecanoch, v časti cintorín dopĺňať vodu do nádrže v objeme 1600 l.  Technika, ktorá bola na zásahu použitá Iveco Daily, PS 15, plávajúce čerpadlo.

20.10.2019

Dnes 20.10.2019 boli naši členovia a jeden člen DHZ Krompachy v chatárskej oblasti Jaklovce čistiť miestnemu chatárovi studňu v nedostupnom teréne.
Technika, ktorá bola použitá IVECO DAILY, PS 15, 2x savica, 1x sací kôš, záchytné lanko, 1x hadica typu C, 1x prúdnica typu C, prechodza z B na C.

 

 

11.5.2019

11. mája 2019 nás naša spoluobčianka Patrícia Palková upozornila na silné zadymenie v časti obce Bystré. Našťastie sa nejednalo o požiar, ale išlo o našu spoluobčianku, ktorá spaľovala odpad z ihličnatých stromov. Veliteľ zásahu pani poučil o podmienkach spaľovania podľa § 31e Vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

17.5.2019

Dňa 17. mája 2019 naši členovia v časti Rolová Huta kontrolovali rezervoár pitnej vody, pretože sa obyvatelia tejto časti sťažovali, že im nejde voda.  

8.5.2019

Dňa 8.5.2019 v časti Bystré v katastri Obce Margecany došlo k technickému výjazdu na požiadavku obyvateľky obce Margecany p. Lukáčovej. Zásahu sa zúčastnili členovia DHZ Margecany a šlo o čistenie rezervoáru úžitkovej vody. S pomocou plávajúceho čerpadla, 2 ks požiarnych hadíc typu C, 1 ks požiarnej hadice typu B, 1 ks prúdnice boli brehy rezervoára vyčistené. Čistila sa aj šachta. Výjazd začal o 11.19, pričom príchod po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na hasičskú zbrojnicu v čase o 15.39. Pri zásahu nedošlo k poškodeniu techniky ani k zraneniu zasahujúcich členov.

2017

14.12.2017

Na technickom výjazde dňa 14.12.2017 sa zúčastnili na ulici Železničná 17, Margecany,,vodič Juraj Zahornacký, strojník Peter Kovalčík a hasiči Radovan Verba a Martina Hromotová. Po príchode na Železničnú 17, sme zistili stav a problém v šachte, kde sa nachádzalo cca 300 litrov vody. Vodu sme museli odčerpať pomocou savice a koša na volné priestranstvo mimo bytového domu. Na odstránenie problému boli použité 2 x savice a hadice typu C.

Návrat na HASIČI

oficiálna stránka obce