Technické zásahy

2018

8.5.2018

Dňa 8.5.2019 v časti Bystré v katastri Obce Margecany došlo k technickému výjazdu na požiadavku obyvateľky obce Margecany p. Lukáčovej. Zásahu sa zúčastnili členovia DHZ Margecany a šlo o čistenie rezervoáru úžitkovej vody. S pomocou plávajúceho čerpadla, 2 ks požiarnych hadíc typu C, 1 ks požiarnej hadice typu B, 1 ks prúdnice boli brehy rezervoára vyčistené. Čistila sa aj šachta. Výjazd začal o 11.19, pričom príchod po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na hasičskú zbrojnicu v čase o 15.39. Pri zásahu nedošlo k poškodeniu techniky ani k zraneniu zasahujúcich členov.

2017

14.12.2017

Na technickom výjazde dňa 14.12.2017 sa zúčastnili na ulici Železničná 17, Margecany,,vodič Juraj Zahornacký, strojník Peter Kovalčík a hasiči Radovan Verba a Martina Hromotová. Po príchode na Železničnú 17, sme zistili stav a problém v šachte, kde sa nachádzalo cca 300 litrov vody. Vodu sme museli odčerpať pomocou savice a koša na volné priestranstvo mimo bytového domu. Na odstránenie problému boli použité 2 x savice a hadice typu C.

Návrat na HASIČI

oficiálna stránka obce