Technické zásahy

Na technickom výjazde dňa 14.12.2017 sa zúčastnili na ulici Železničná 17, Margecany,,vodič Juraj Zahornacký, strojník Peter Kovalčík a hasiči Radovan Verba a Martina Hromotová. Po príchode na Železničnú 17, sme zistili stav a problém v šachte, kde sa nachádzalo cca 300 litrov vody. Vodu sme museli odčerpať pomocou savice a koša na volné priestranstvo mimo bytového domu. Na odstránenie problému boli použité 2 x savice a hadice typu C.

oficiálna stránka obce