Organizácie

Základná škola s Materskou školou – PaedDr. Eva Mrázová, Dagmar Hricková

Súkromná základná umelecká škola – Mgr. Vojtech Foglár

Dobrovoľný hasičský zbor – Jozef Salamon

Obecný šachový klub Margecany – Ing. Peter Sabol

Rímskokatolícka cirkev – farnosť – Mgr. Jozef Halčin

Stolnotenisový klub ŠKST TOPSPIN Margecany –                               Mudr. ĽudovítTomaga

Športovo strelecký klub –  Zdeněk Mastilák

TJ FC Lokomotíva Margecany – Jaroslav Očvar

Klub darcov krvi a MS Slovenského červeného kríža v Margecanoch – MUDr. Mária Popadičová

Odbor Klubu slovenských turistov – Pavol Rendoš a Ján Hajduk

Poľovnícke združenie – Mgr. Marián Kaľavský

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Margecanoch –                        Mgr.  Mária Fonferová

Detský folklórny súbor Jadlovček – Mgr. Marta Foglárová

Detský folklórny súbor Margarétka – Mgr. Mária Uličná

Dedinská folklórna skupina Jadlovec – Mgr. Mária Uličná

oficiálna stránka obce