Kronika obce

Novodobé udalosti obce Margecany sú od 1. 1. 2014  zaznamenávané a spracovávané v digitálnej podobe  kronikárkou Ivetou Žoldákovou.

Od 09.05.2017, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch číslo 23/2017/B-8,  je kronikárka obce Zdena Uličná.

Kronika obce Margecany za rok 2018

Kronika obce Margecany za rok 2017

KRONIKA obce Margecany za rok 2016 (14,6 MB, zobrazí sa v novom okne)

KRONIKA obce Margecany za rok 2015 (15,7 MB, zobrazí sa v novom okne)

Kronika obce MARGECANY za rok 2014 (16,92 MB, zobrazí sa v novom okne)

Kronika obce Margecany za rok 2013 (6,8 MB, zobrazí sa v novom okne)

Kronika obce Margecany za rok 2012 (5,53 MB, zobrazí sa v novom okne)

 

oficiálna stránka obce