Novoročný príhovor starostu obce

Milí spoluobčania!

Vinšujem vám všetko šťastie, v ten deň roku nového,

nech vás Pán Boh ochraňuje, od všetkého smutného.

V novom roku žiadne nehody, iba šťastné náhody a úsmevné príhody.

Nastal nám nový rok a všetci sa tešíme, že sme sa ho chvalabohu dožili a navzájom si želáme, aby bol ten nový rok krajší, lepší, vydarenejší. Zároveň bilancujeme čo nám priniesol a rozmýšľame nad tým, čo nás v roku 2011 čaká.

Tak, ako v osobnom živote každého z nás, aj v živote našej obce sa striedali lepšie i horšie chvíle. Samozrejme, tou najťažšou úlohou bolo popasovať sa s dôsledkami finančnej krízy. Financovanie miest a obcí bolo katastrofálne a dokonca boli okamihy, kedy sme už mali pocit, že sa už ďalej nedá ísť. Ale dalo sa. Skrátka, riešenie sa musí vždy nájsť. A dnes už môžeme aj skonštatovať, že sme tieto kritické okamihy nielen prežili, ale dokonca sme aj napriek nízkym podielovým daniam zrealizovali významné investičné akcie z európskych, či iných zdrojov, čo bolo možno až heroickým výkonom. Takže v konečnom dôsledku bol rok 2010 z investičného pohľadu silným a úspešným rokom a budeme mať čo robiť, aby sme ho v tomto roku predčili.

Uplynulý rok bol aj rokom volebným – vyberali sme si zástupcov do národnej rady a len prednedávnom aj predstaviteľov samosprávy. Aj z tohto miesta sa vám chcem poďakovať, že ste mi v týchto voľbách odovzdali taký vysoký počet hlasov, čo považujem za ocenenie mojej doterajšej práce a nehľadiac na to, že som bol jediným kandidátom, čo je zrejme tiež znakom toho, že ste s výsledkami mojej práce spokojní. Srdečne vám ďakujem a beriem to ako záväzok na nasledujúce štyri roky. Budem sa zo všetkých síl snažiť naďalej napĺňať vaše potreby a záujmy, tak, aby sa Margecany rozvíjali, zveľaďovali a skrášľovali.

S tým súvisia aj naše plány pre nový rok 2011. Dúfajme, že ekonomická kríza je už konečne na ústupe a už nebudeme musieť riešiť otázky jej dopadu s takou vážnosťou, ako v predchádzajúcom roku. V prvom rade chceme dokončiť rozpracované investičné akcie, či už z európskych, alebo obecných peňazí a na jar začneme z európskych zdrojov ďalšiu rekonštrukciu. To však, samozrejme nestačí a na vavrínoch rozhodne nezaspíme. Pripravujeme ďalšie materiály, aby sme získali ďalšie peniaze, aby som vám aj o rok mohol povedať dobré správy, čo postavíme, zrekonštruujeme a vylepšíme.

Keďže súčasťou plnohodnotného života je nielen práca, ale treba aj pozdvihnúť ducha, zveľadiť telo a zabaviť sa, pripravujeme na rok 2011 zaujímavé kultúrne, športové a spoločenské akcie, aby aj z tohto pohľadu vizitka Margecian vzrástla a dobré meno našej obce sa šírilo čo najďalej.

Ešte raz všetko dobré v novom roku, veľa, zdravia, šťastia a Božieho požehnania vám želám.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: