Novoročný príhovor starostu obce – PF 2021

Želám Vám krásne novoročné popoludnie, milí spoluobčania.

Keď sme sa pred niekoľkými hodinami rozlúčili s rokom 2020, zrejme si každý z nás povzdychol, že je konečne za nami.

Asi sme všetci radi, že sa už ten najzvláštnejší rok, aký si pamätáme, skončil.

Skutočne bolo v uplynulom roku všetko inak, ako sme si pôvodne predstavovali a plánovali. Pandémia koronavírusu zmenila a ovplyvnila naše osobné životy a aj život a fungovanie našej obce.

Takto pred rokom sme sa chystali na ekonomicky úspešné obdobie, pripravovali sme oslavy viacerých jubileí a tešili sme sa na dvanásť vydarených mesiacov.

Potom ale prišiel marec a Covid-19, ktorý všetko zmenil.

Našťastie, ale môžem s radosťou skonštatovať, že nezmenil nás.

Že nezmenil našu ľudskosť a spolupatričnosť, ba dokonca ju vyzdvihol a zdôraznil.

Zomkli sme sa a pomáhali sme si navzájom.

Ochotné ruky žien šili rúška pre seniorov a ďalších spoluobčanov, dobrovoľní hasiči skoro celý rok dezinfikovali detské ihrisko, autobusové zastávky a iné verejné priestranstvá, navzájom sme si zabezpečovali nákupy a podržali sme sa v ťažších chvíľach.

Tento pocit hreje ešte viac, než ekonomické úspechy a veľmi si želám, aby v nás zostal aj naďalej, bez ohľadu na pandémiu.

Aby sme aj v časoch, kedy sa nám bude možno o čosi lepšie dariť nezabúdali byť k sebe navzájom láskaví a nápomocní.

Pri bilancovaní skončeného roka musím tiež s radosťou povedať, že popri všetkých nečakaných problémoch, ktoré priniesol, sme naďalej pracovali na našich projektoch.

Bolo to náročnejšie, než inokedy, no výsledky o to viac tešia.

Teším sa, že sa nám spoločne s našou rímskokatolíckou farnosťou podarilo zaviesť do kostola nové vykurovanie, že máme nový most ponad Bystrý potok, že sme zrealizovali výstavbu časti kanalizácie nového stavebného obvodu Pod Hôrou a  dofinalizovali vnútorné priestory hasičskej zbrojnice, že sme zrekonštruovali vodojem v Rolovej Hute a opravili interiér budovy telovýchovnej jednoty.

Nový elektromobil nám pomohol pri rozvoze stravy pre seniorov a chvíle doma si môžete spestriť aj novými knihami z bohatšieho knižného fondu našej obecnej knižnice.

Teraz sa však už s veľkými očakávaniami, ale isto aj nemalými obavami, dívame na nový rok, ktorý máme pred sebou.

Boj s nákazou Covid-19 stále pokračuje, no verme, že sa odborníkom podarí jej šírenie zastaviť a naše životy sa vrátia do normálu.

Že sa budeme môcť naplno venovať novým projektom, ktoré prispejú k zlepšeniu života v našej obci.

Na tento rok chystáme dostavbu podkrovia základnej školy, kde vzniknú odborné učebne, výstavbu ciest na most cez Bystrý potok, zriadenie oddychovej zóny pri 13-bytovej jednotke či výstavbu lávky cez Ružín a aj tento rok budeme pokračovať v projekčných prácach v lokalite Pod Hôrou tak, aby sme sa mohli uchádzať o ďalšie dotácie.

Verím, že si konečne užijeme aj dostatok kultúrnych vystúpení a zábavy, ktoré sú súčasťou našich tradičných podujatí ako sú dni obce alebo Margecianske fajnoty.

Áno, opäť máme plno plánov, no hlavne mám ja, asi rovnako ako vy, jedno veľké želanie. Nech sme všetci zdraví. Nech sa nemusíme strachovať o svojich najbližších a nech nás obchádza nielen covid, ale aj všetky choroby.

Opatrujte sa a dávajte si na seba pozor.

Nech je rok 2021 pre všetkých rokom zdravia, šťastia, lásky a úspechov.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: