NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Novoročný príhovor starostu obce Ing. Igora Petrika – 2017:

Príhovor starostu obce Ing. Igora Petrika (mp3)

Milí spoluobčania.

Srdečne vás zdravím v novom roku 2017! Dovoľte mi, aby som vám zavinšoval a zaželal, nech sa vám v tomto roku splnia sny, nech ste zdraví, šťastní, úspešní a nech máte hojnosť všetkého, čo si sami želáte.

Ktosi múdry raz povedal: Nesmúťte, keď sa niečo končí, lebo koniec jedného znamená začiatok niečoho nového. Preto verím, že ste sa s rokom 2016 rozlúčili veselo, ale aj s vďačnosťou za všetko, čo priniesol, za dobré, aj zlé, lebo to dobré nás teší a to zlé posilňuje. Aj v živote našej obce sa striedali okamihy radostné, aj náročné. Hneď zo začiatku nám síce hrozili finančné korekcie, či dokonca postihy v rámci eurofondových projektov, no napokon sme ich šťastlivo a hlavne bezbolestne odrazili a v konečnom dôsledku môžem uplynulý rok hodnotiť ako rok s mnohými pozitívnymi výsledkami.

O dobré správy predsa nebola núdza. Do nových nájomných bytov nad materskou školou sa nasťahovali prví obyvatelia, podarilo sa nám zrekonštruovať chodby na obecnom úrade a kuchyňu obecnej sály, na cintoríne sme vybudovali schody a dôstojné priestranstvo urnového hája a množstvo iného, čo prispelo k skvalitneniu života v Margecanoch.

S veľkým úspechom sa skončili aj kultúrne a spoločenské udalosti, ktoré sa v roku 2016 konali v našej obci. Margecianské fajnoty boli vyhodnotené, ako druhé najlepšie podujatie Košického kraja v rámci programu Terra Incognitta, výborné podujatia sa konali aj pri príležitosti 50. výročía od presídlenia Rolovčanov, 40. výročia folklórnej skupiny Jadlovec, či 10. výročia vzniku Súkromnej základnej umeleckej školy.

No aj keď sme išli, ako sa hovorí, na plný plyn, predsa len sme niektoré pripravené, či finančne schválené zámery nestihli zrealizovať. A tak budeme mať v roku 2017 opäť plno práce.

Čaká nás rekonštrukcia poľných a lesných ciest po pozemkových úpravách, odvádzanie dažďovej vody na ulici Olše, zriadenie cesty pod „Židovskou Hôrkou“ a mnoho iných projektov. Začal sa však rok 2017 a sedmička je odjakživa považovaná za šťastné číslo. Aj prognózy pre tento rok hovoria o tom, že v ňom bude dostatok priestoru pre naplnenie všetkých pracovných cieľov a úloh. Vraj sa nemusíme báť prijať akúkoľvek výzvu, aj keby sa nám zdala veľmi zložitá.

Milí spoluobčania, ja vám teda želám, aby ste sa s chuťou pustili do všetkých výziev, ktoré pred vás nastávajúci rok postaví. Aby ste prekážky zdolávali ľahko a aby ste pritom nezabúdali na najbližších, ktorých máte radi a ktorí majú radi vás.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: