Novoročný príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania!

Srdečne Vás zdravím v novom roku 2015 a želám Vám hlavne veľa zdravia, šťastia a Božského požehnania.

Keď sme si o polnoci pripili na rozlúčku so starým rokom a na privítanie nového, každý z nás sa aspoň v duchu spýtal, aký bude tento nový rok? Bude lepší, než ten odchádzajúci? Čo nás v ňom čaká? Bude viac dobrých správ a príjemných udalosti?

Ak sa obzrieme za rokom 2014 v našej obci, môžeme skonštatovať, že síce nebol ľahký, no aj tak bol pre nás v konečnom dôsledku úspešný.

Najťažším orieškom bola, samozrejme, otázka, ako gazdovať s pridelenými peniazmi, keďže roboty stále pribúda, no zaplatiť treba všetky náklady a položka výdavky jednoducho neklesá.

Šetrenie trápi samosprávu už dlho a my sme sa aj tento rok snažili, aby sa to na chode tej našej samosprávy, odrazilo čo najmenej. To znamená, že sa musí na niektorých miestach šetriť, ale nie na úkor kvality poskytovaných služieb občanom.

S radosťou však konštatujem, že sa nám nielen podarilo prežiť a vyžiť s pridelenými financiami, ale že sme opäť získali nejaké peniaze na ďalšie investičné zámery a vylepšenia. Bokom nezostala ani kultúra a šport a aj vďaka tomu Margecany opäť postúpili na akomsi pomyselnom spoločenskom rebríčku.

Dúfam, že ste tieto obecné úspechy pocítili aj vy osobne a že sa vám tu opäť žije o čosi lepšie. Že ste hrdí na kvalitné a vychýrené kultúrne a spoločenské akcie, ktoré sa u nás konajú ,akými sú napríklad  Margecianske fajnoty,  že vás teší napríklad krajší školský areál s vynovenou fasádou telocvične, rekonštrukcia cintorína, regulácia potoka Bystrý, vybudované odpočívadlá do Rolovej Huty a mnohé iné zlepšenia a skrášlenia.

Pochopiteľne, práce je stále dosť a spolu s novozvoleným obecným zastupiteľstvom v nej budeme pokračovať aj v tomto roku.

A aký bude rok 2015? Povedal by som, že nebude ľahký, no verím, že na jeho konci dodám, že aj napriek tomu úspešný.

V najbližšom roku chceme predovšetkým  začať s realizáciou  13 bytovej  jednotky nad starou materskou školou, chceme zrekonštruovať časť chodníka na Školskej ulici a postaviť  fit park pre seniorov.

V prvom rade to však bude rok jubilejný! Pripomenieme si totiž 780. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci!

Je to veľkolepá udalosť a dúfam, že sa nám ju podarí aj patrične osláviť, veď naše Margecany za to stoja.

Ešte raz Vám teda želám, milí spoluobčania, aby tento jubilejný rok pre našu obec bol významným aj pre každého z  Vás.   Aby sa v ňom udialo len to, čo si želáte a čo vás zo srdca poteší.

Teda nech je rok 2015 šťastný.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: