Novoročný príhovor starostu obce

Margecany PF 2014

Vážení spoluobčania!

Pozdravujem vás v novom roku 2014 a vinšujem vám hlavne zdravie, šťastie, hojné božské požehnanie, úspechy v práci i v osobnom živote, aby vás obchádzali nepríjemnosti a aby ste mali vždy dôvod na radosť.

Dovoľte mi, aby som sa trochu obzrel za rokom 2013, s ktorým sme sa pred pár hodinami rozlúčili a aby som sa tak trochu pozrel do budúcnosti, čo nás čaká v tomto novom roku.

Rok 2013 nebol ľahký, bol to rok konsolidácie financií a výrazného šetrenia. Ako sa hovorí, tie opasky sme si museli poriadne utiahnuť a odrazilo sa to aj na našich investičných zámeroch. Skrátka, nedalo sa toho robiť toľko a v takom rozsahu, ako by sme chceli, ako by sme si v ideálnych podmienkach vedeli predstaviť. No aj napriek tomu, že sme zaviedli úsporné opatrenia, sa nám zase o čosi podarilo náš obecný majetok zveľadiť, skrášliť, či vylepšiť a tým samozrejme, zlepšiť kvalitu života v našej obci. Pribudli nám nové byty, ďalší zateplený a vymaľovaný pavilón v základnej škole s materskou školou a mnoho iných, drobných, no veľmi užitočných prác, či investícií. Teší ma, že sme po dlhých rokoch úspešne ukončili proces pozemkových úprav a tým vznikla reálna šanca vytvoriť nový stavebný obvod pod Hôrou. Samozrejme, ešte nejaký čas potrvá, kým v ňom bude zavedená aj potrebná infraštruktúra, no berieme to ako výzvu, ktorú chceme zvládnuť.

Rok 2013 bol zlomový aj v našom úsilí boja za čistotu Ružínskej priehrady. Verím, že dobre rozbehnutý projekt bude pokračovať a nám sa konečne podarí odstrániť tento boľavý otlak, ktorý nás trápi už veľmi dlho.

Som veľmi rád, že v Margecanoch nestagnuje ani kultúrny a spoločenský život. Dôkazom toho sú pribúdajúce nové podujatia a fakt, že tie tradičné sú z roka na rok kvalitnejšie a úspešnejšie, ako napríklad Margecianske fajnoty, ktoré mali vynikajúci ohlas v celom regióne. Je skvelé, že u nás znovu začalo fungovať kino a že sa na rôznych akciách môžu kultúrne vyžiť mladí aj tí skôr narodení.

V roku 2013 sa v našej spoločnosti udialo veľa zmien a súviseli napríklad aj s nedávnymi voľbami do vyšších územných celkov. Aj vďaka vašej pomoci má obec Margecany poslanca v Košickom samosprávnom kraji. Ďakujem vám za prejavenú dôveru.

Hovorí sa, že človek sa nemá pozerať dopredu a robiť si márne nádeje a nemá sa ani vopred zbytočne trápiť nad tým, čo mu osud prinesie.

Čo prinesie našej obci, to môžeme zatiaľ len hádať. Už teraz však vieme povedať, že to opäť nebude ľahký rok, pretože budeme musieť naďalej fungovať v maximálnom úspornom režime. To však neznamená, že rezignujeme.

Máme pripravené investičné akcie, ktoré budeme v roku 2014 realizovať.

Tohto roku nás čakajú ďalšie voľby – na jar prezidentské, na jeseň komunálne a pre mňa to znamená posledný rok v tomto volebnom období. Urobím všetko pre to, aby sme pokračovali v usilovnej a úspešnej práci,tak ako doteraz, v prospech našich spoločných Margecian.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Margecany PF 2014 2

Zaujalo vás to? Zdieľajte: