Nové detské dopravné ihrisko otvorené

V rámci osláv Dní obce Margecany sa dňa 13. 7. 2017 konalo slávnostné otvorenie nového detského dopravného ihriska. Otvárania dopravného ihriska sa okrem nedočkavých detí a ich rodičov zúčastnili aj riaditeľ Odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR Ing. Jozef Halcin a vedúci Odboru dopravy Košického samosprávneho kraja Ing. Ladislav Olexa, PhD. Po slávnostných príhovoroch a prestrihnutí pásky nasledovala krátka ukážka jeho používania a ďalší program Dní obce. 

Detské dopravné ihrisko pri Základnej škole s materskou školou v obci Margecany je sprístupnené pre širokú verejnosť. Veríme, že bude dlhé roky slúžiť na podporu dopravnej výchovy, väčšej bezpečnosti detí na cestách a prispeje aj k aktívnemu a zdravému životnému štýlu našich detí.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: